Family Partner d.o.o.

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Family Partner

 
Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja
 
Family Partner

Tarifa osiguranja života Family Partner obezbeđuje pokriće koje je u toku trajanja osiguranja uvek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.
 
U slučaju doživljenja osiguranja, korisnik osiguranja dobija celu ugovorenu osiguranu sumu sa očekivanom dobiti.
 
U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu celu ugovorenu osiguranu sumu sa očekivanom dobiti do trenutka smrti osiguranika.
 
U slučaju smrti osiguranika zbog posledica nesrećnog slučaja, korisnici osiguranja dobijaju tri ugovorene osigurane sume sa očekivanom dobiti do trenutka smrti.
Očekivana dobit se uvek pripisuje samo na jednu osiguranu sumu.