Vaša vrhunska zaštita!

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE Total - Vaša vrhunska zaštita.

 
Zaštita za Vas, Vašu porodicu i Vaš dom.
 
GRAWE Total

 

FINANSIJSKA ZAŠTITA ZA VAS!

Nastanak jedne od 20 teških bolesti
Gubitak života usled bolesti
Gubitak života zbog posledica nesrećnog slučaja
Slučaj trajne invalidnosti zbog nesrećnog slučaja
Miran život u trećem dobu

FINANSIJSKA ZAŠTITA ZA VAŠU PORODICU!

Gubitak života zbog posledica nesrećnog slučaja
Slučaj trajne invalidnosti zbog nesrećnog slučaja

FINANSIJSKA ZAŠTITA VAŠEG DOMA!

Elementarne nepogode
Požar
Provala
Poplava
Pritisak snega
Klizanje tla
Odron/udar kamenja
Izlivanje vode
Lom stakla
Odgovornost prema trećim licima
Do 6 meseci plaćenog smeštaja