Sigurno vozite!

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Delimično kasko osiguranje

 
 

Ugovaranjem delimičnog kasko osiguranja dodatno se zaštitite od onih rizika kojima ste izloženiji:


• Osiguravajuća zaštita za sva stakla standardno ugrađena na vozilu, izuzev stakala na svetlosnim uređajima, ogledalima i panorama krovu.
• Za sumu pokrića od 300 EUR (na prvi rizik), godišnja premija iznosi 18 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Primer:

Premija osiguranja: 18,- EUR
Suma osiguranja: 300,- EUR


Premija se plaća u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja ugovora. Na premije osiguranja se dodaje i 5 % poreza u skladu sa Zakonom o porezu na premije.