Osiguranje imovine GRAWE 10 pa 10

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE 10 pa 10

 
Osiguranje Vaše imovine na novonabavnu vrednost, sa visinom godišnje premije od 10 evra!
 

  • Visina premije prilagođena kućnom budžetu.

  • Osiguranje na novonabavnu vrednost!

  • Osiguranje imovine bez procene veštaka.

  • Jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja.

Predmet osiguranja:
Stambeni objekti (stambene kuće i vikendice) i etažno vlasništvo (stanovi)
Osiguranje domaćinstva

Vrste pokrića i obim pokrića:
Premija 10 - 70 EUR
Suma osiguranja 10.000 - 100.000 EUR

Osigurani slučaj:
Požarni rizici (požar, udar groma, ostali požarni rizici, pad letelice) u toku trajanja osiguranja!