Osiguranje imovine GRAWE Dom

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE Dom

 
 

Osiguranje stambenih objekata

Predmet osiguranja:

  • Stambeni objekti, stambene kuće i vikendice
  • Prateći objekti (garaže, šupe, letnje kuhinje i slično)
  • Etažno vlasništvo (stanovi)

Pokriće:

  • Štete usled požara, udara groma, eksplozije
  • Štete od oluje
  • Štete usled izlivanja vode
  • Dodatna besplatna pokrića!
  • Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje domaćinstva

Proizvod osiguranja GRAWE dom Vam omogućava osiguranje celokupnog sadržaja stana koji je u vlasništvu ugovarača osiguranja, bračnog ili vanbračnog druga, dece i drugih rođaka koji žive u zajedničkom domaćinstvu, kao i tuđih stvari – osim onih koje pripadaju licu koje je stan uzelo u najam, podstanaru i gostima kojima je uz naknadu pružen smeštaj.