GRAWE u Srbiji

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE u Srbiji

 
 
GRAWE u Srbiji

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd posluje u Srbiji od 1997. godine, kao prvo osiguravajuće društvo sa inostranim kapitalom. Svojim rezultatima GRAWE danas zauzima poziciju među liderima u oblasti osiguranja života na tržištu Republike Srbije.

Poverenje koje ovoj kompaniji poklanja više od 50.000 porodica, pokazatelj je da je GRAWE finansijski stabilno društvo sa dugogodišnjom reputacijom pouzdane osiguravajuće kuće.

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd ističe se kao tradicionalna kompanija koja istovremeno može da se izdvoji kao dobar primer za napredno korporativno upravljanje i savremeni način poslovanja. Napredak Društva je rezultat stručnosti i precizno planiranih poslovnih aktivnosti u skladu sa perspektivom dugoročnog poslovanja. Dobro postavljena organizacija, kvalitetni razvojni planovi i dobra strategija poslovanja garantuju napredak i efikasnost!
Društveno odgovornim poslovanjem Društvo postiže ravnotežu između ekonomskih i socijalnih interesa, otvoreno ka građanima Srbije uz visoku svest i posvećenost u nastupu na tržištu.

Sedište Društva se nalazi u GRAWE Poslovnom centru na Novom Beogradu, jednoj od najvećih investicija koncerna vrednoj preko 30 miliona evra.

TRADICIJA. SIGURNOST. STABILNOST. POUZDANOST. POVERENJE. ISKUSTVO. GRAWE