Sigurno vozite!

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Potpuno kasko osiguranje

 
 

GRAWE Bonus Kasko

GRAWE BONUS Plus Kasko

Kasko osiguranje pruža dodatnu sigurnost i najbolja je zaštita Vašeg vozila od nepredviđenih troškova, bilo da Vaše vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla.

Potpuno kasko osiguranje pokriva štete usled:

• saobraćajne nezgodekrađe (vozila ili njegovih delova)
• oluje, grada, poplave
• požara, eksplozije, udara groma
• pada ili udara nekog predmeta ili vazdušne letelice
• naletanje životinja ili ugrizi životinja
• snežne lavine, pada snega i leda na vozilo
• odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena
• namerno prouzrokovane štete radi sprečavanja veće štete
• manifestacija, demonstracija i zlonamernih postupaka trećih lica
• utaje (ako je ugovoreno posebnom klauzulom)

 

GRAWE pogodnosti:


• Bonus/malus vezan je za vlasnika vozila i može se prenositi sa jednog vozila na drugo (vozilo istog vlasnika)
• Popust po osnovu broja osiguranih vozila do 20%
• Bez štete u prethodnim godinama - bonus do 50%
• Popust po  osnovu broja aktivnih ugovora u GRAWE osiguranju
• Popust po osnovu posedovanja zaštitnog uređaja protiv krađe do 5%
• Mogućnost izbora: osiguranje bez učešća u šteti ili sa apsolutnim učešćem u šteti do 400 EUR
• Dinamika plačanja premije: mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje
• Po nastanku štete bonus se ne gubi u potpunosti (npr. stečeni bonus 50%, jedna šteta, sledeće godine bonus je 30%)

Premija se plaća u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja ugovora. Na premije osiguranja se dodaje i 5 % poreza u skladu sa Zakonom o porezu na premije.