Objave za medije

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE udvostručilo neto dobit u 2012. godini

25.04.2013 Nazad

 
Rast neto dobitka GRAWE osiguranja u Srbiji od 109,9% u 2012. godini
 
25.04.2013.

Ostvarena neto dobit GRAWE osiguranja a.d.o. u Srbiji u 2012. godini iznosi 355 miliona dinara (oko 3,2 miliona evra), što je za 109,9 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. „Prihodi od premije osiguranja dostigli su u 2012. godini nivo od 2,136 milijardi dinara, a bilansna suma premašila 12 milijardi dinara. To jasno pokazuje da je GRAWE osiguranje postiglo izuzetno dobre rezultate i unapredilo poziciju među liderima na tržištu osiguranja života u Srbiji”, izjavio je generalni direktor GRAWE osiguranja a.d.o. gospodin Kristof Cetl na predstavljanju poslovnih rezultata kompanije u Srbiji.

Broj aktivnih ugovora o osiguranju života kod GRAWE osiguranja dostigao je 40.812, naglasio je gospodin Kristof Cetl. On je istakao da je bilansna suma GRAWE osiguranja u Srbiji uvećana za 23 odsto u odnosu na 2011. godinu, da premija osiguranja beleži stabilan rast i da su prihodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi uvećani za čak 117 odsto. U 2012. godini GRAWE osiguranje u Srbiji je dostiglo rentabilnost kapitala od preko 50 odsto.  

Gospodin Cetl je posebno stavio akcenat na sistem dobiti osiguravajućeg društva GRAWE koji podrazumeva pripisivanje dobiti klijentima po osnovu ugovora o osiguranju života, bez obzira na ostvaren finansijski rezultat Društva u poslovnoj godini. Dobit se uvek pripisuje na godišnjici ugovora (ne posle 31.12.), a visina dobiti koja se pripisuje do sada iznosi 6% na iznos matematičke rezerve. Dobit se pripisuje već posle 2. godine trajanja ugovora.

U strukturi ulaganja kompanije GRAWE osiguranja na kraju prethodne godine dominirale su hartije od vrednosti izdate od strane države sa 94 odsto, a zatim slede depoziti sa oko 3,5 odsto, dok nešto manje od 1,5 odsto ukupnih ulaganja zajedno čine nekretnine, akcije i gotovina. Ukupni kapital GRAWE osiguranja u Srbiji u 2012. godini iznosi 2 milijarde i 33 miliona dinara.  

"U planu za 2013. godinu je promocija novog proizvoda osiguranja života, nastavak razgovora sa nadležnim institucijama u cilju razvoja tržišta osiguranja, pre svega uvođenjem poreskih olakšica za osiguranje života i mogućnostima ulaganja u municipalne obveznice, unapređenje upravljanja rizicima, kao i dalje aktivnosti u segmentu društvene odgovornosti." naglasio je g. Kristof Cetl.

Ključ uspeha nisu samo izuzetno dobri proizvodi osiguranja našeg Društva i dobro osmišljena strategija poslovanja, već su to svi zaposleni u GRAWE osiguranju koji predstavljaju naš najveći kapital. Društvo će nastaviti višegodišnju kampanju „GRAWE pomaže gde je najpotrebnije“ u okviru koje je u 2012. godini izdvojilo sredstva za pomoć deci oboleloj od bulozne epidermolize i Udruženju DEBRA, kao i sredstva koja su bila neophodna Opštoj bolnici Požarevac za kupovinu klima uređaja i poboljšanje uslova za lečenje i kvaliteta boravka pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Tokom 2013. godine, GRAWE će podržavati i sport sponzorstvom takmičenja u organizaciji Roler saveza Srbije tokom cele sezone, kao i mlade umetnike, što je otpočelo projektom "Život te čeka" - kalendarom za 2013. godinu.