O nama

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

O nama

 
ULAGANjE. SIGURNOST. STABILNOST. ZAŠTITA. POVERENjE.
 

GRAWE osiguranje a.d.o, osnovano 1997. godine kao prvo osiguravajuće društvo sa stranim kapitalom u Srbiji, danas se nalazi među liderima na tržištu Republike Srbije u oblasti osiguranja života. Kao deo velike porodice Grazer Wechselseitige Versicherung AG sa sedištem u Gracu i istorijom dugom više od 180 godina, GRAWE gradi uspešno poslovanje u Srbiji na temeljima tradicije, stabilnosti i poverenja.

Sa namerom da širi poslovanje, GRAWE u Srbiji je otpočelo poslovanje kao grinfild investicija. GRAWE nastavlja sa strategijom dugoročnog poslovanja na tržištu, širi ponudu proizvoda i zapošljava nove kadrove, svesno odgovornosti koju nosi za zajednicu i pojedinca. Dobro postavljena organizacija, kvalitetni razvojni planovi, dobre strategije poslovanja i kontinuirano ulaganje u stručni kadar garancija su budućeg uspeha! Poverenje koje GRAWE osiguranju ukazuje sve veći broj klijenata nedvosmisleno govori da je kvalitet ono što GRAWE ističe na tržištu, a kao najveće prednosti se ističu međunarodni kvalitet proizvoda i sigurna politika ulaganja.

GRAWE osiguranje a.d.o. nastaviće kontinuiran rad, ne samo na profesionalizmu zastupnika u osiguranju i negovanju poverenja kijenata, već i na poboljšanju kvaliteta usluga, stalnom rastu i razvoju Društva. Sve činjenice govore u prilog tome da je GRAWE u Srbiji osiguravajuća kuća koja je stabilan oslonac budućnosti svojih klijenata. Tako je i poslovanje zasnovano na najvećim vrednostima društva: poverenju i stabilnosti. Briga o klijentima i o njihovim najboljim interesima je jedan od osnovnih zadataka GRAWE osiguranja.