Sigurno vozite!

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Auto nezgoda

 
Osiguranje lica (vozača i putnika) od posledica nesrećnog slučaja u motornim vozilima
 

Uz polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti ili kasko osiguranja preporučeno je ugovoriti i osiguranje vozača i putnika u vozilu od posledica nesrećnog slučaja koje pokriva naknadu za trajni invaliditet ili gubitak života vozača i putnika kao posledicu saobraćajne nezgode. Osigurana suma se isplaćuje vozaču, putnicima ili korisnicima osiguranja.

 

Visina pokrića je prema Vašem izboru.

Primer:

Premija osiguranja: 3,15 EUR
Osigurana suma za gubitak života: 1.500,- EUR
Osigurana suma za trajnu invalidnost: 3.000,- EUR


Premija se plaća u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja ugovora. Na premije osiguranja se dodaje i 5 % poreza u skladu sa Zakonom o porezu na premije.

 

Da li ste znali?

Ugovaranjem samo obaveznog osiguranja od autoodgovornosti vozač nema pravo na naknadu štete za krivicu u saobraćajnoj nesreći. Uz ovu vrstu osiguranja vozač obezbeđuje pravo na naknadu štete za krivicu u saobraćajnoj nezgodi.