Sigurno vozite!

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Osiguranje vozila

 
 

Učestvovanjem u saobraćaju preuzimate odgovornost za svoju vožnju i ponašanje u saobraćaju, kao i za poštovanje saobraćajnih i zakonskih propisa. U slučaju da izazovete saobraćajnu nezgodu i time nanesete štetu trećim licima, u obavezi ste da nadoknadite štetu.

Pored toga, Vaše vozilo je svakodnevno izloženo rizicima na koje ne možete uticati, kao što su oštećenja nastala od strane nepoznatih lica ili usled vremenskih nepogoda. Ugovaranjem dodatnih osiguranja, ovakve vrste rizika prepuštate nama i na taj način štitite sopstveni budžet od nepredviđenih troškova.

 

Rizici koji su pokriveni zavise od ugovorenih vrsta osiguranja:


• Obavezno osiguranje od autoodgovornosti
• Osiguranje lica u motornim vozilima od posledica nesrećnog slučaja
• Zeleni karton
• Potpuno kasko osiguranje
• Delimično kasko osiguranje