GRAWE Kids

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE Kids

 
 

Osiguranje života za decu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dete sa najviše 14 godina starosti.

Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina (3 godine za jednokratnu uplatu premije), a najduže do 25. godine života.
      

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za decu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik - dete,
ako je punoletno u trenutku isplate naknade osiguranja.


Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.

 

 
 

Preuzmite Bojanku za decu

Ime datoteke Datum Tip Veličina
GRAWE Bojanka 26.11.2014. pdf 2,27 MB