GRAWE Invest

GRAWE Invest
 
 

Novi proizvodi osiguranja života

GRAWE Smart
I pametno - i sigurno.
 
 
Inhalt:

GRAWE osiguranje života

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

Osiguranje života je ulaganje kojim se istovremeno obezbeđuje finansijska sigurnost, stabilna i sigurna budućnost i kojim se ostvaruju pogodnosti štednje i zaštite.
          
Zaključivanjem ugovora o osiguranju života ulažete u svoju sigurnost i sigurnost svoje porodice, a istovremeno štedite i planirate budućnost. Kroz dugoročnu štednju, osiguranje života obezbeđuje socijalnu sigurnost i očuvanje nivoa životnog standarda u kasnijim godinama, ali i finansijsku zaštitu porodice kada je to najpotrebnije. Osiguranje života obezbeđuje zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu da nastanu kao posledica neizvesnih događaja.
 
GRAWE osiguranje daje mogućnost izbora pri zaključenju ugovora o osiguranju života i to uz pristup da mesečna izdvajanja za premiju osiguranja mogu da se uklope u kućni budžet. Prilagodljivost proizvoda otvara mogućnost svim zainteresovanim građanima da zaključe ugovor o osiguranju života uz izbor visine godišnje premije, kao i obima pokrića - u skladu sa sopstvenim potrebama, željama i mogućnostima. 
 
Osnovne prednosti osiguranja života i razlozi zbog kojih je mudro odlučiti se na ovakav vid osiguranja su zaštita od rizika i zagarantovana osigurana suma. Po isteku trajanja ugovora o osiguranju života, korisnik osiguranja pored osigurane sume zagarantovane ugovorom, ostvaruje pravo i na pripadajuću dobit. Osiguranje života je namenjeno građanima koji razmišljaju o svojoj budućnosti jer daje potpunu osiguravajuću zaštitu, omogućava sigurno i jednostavno ulaganje i garantuje isplatu ugovorene osigurane sume čija je visina unapred definisana ugovorom. 

 

 

 
  • Osiguranje života i mogućnost plaćanja pogrebnih troškova

  • Novi proizvod osiguranja! I pametno - i sigurno.

  • Osiguranje za Vašu decu

  • Mešovito osiguranje života sa pokrićem za slučaj nastanka jedne od devet teških bolesti

  • Sigurno štedite! - Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije

  • Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

  • Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

  • Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

  • Osiguranje za slučaj smrti

  • Osiguranje za slučaj smrti sa jednokratnom uplatom premije