Osiguranje života

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE osiguranje života

 
Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!
 

Osiguranje života je ulaganje kojim se istovremeno obezbeđuje finansijska sigurnost, stabilna i sigurna budućnost i kojim se ostvaruju pogodnosti štednje i zaštite.
          
Zaključivanjem ugovora o osiguranju života ulažete u svoju sigurnost i sigurnost svoje porodice, a istovremeno štedite i planirate budućnost. Kroz dugoročnu štednju, osiguranje života obezbeđuje socijalnu sigurnost i očuvanje nivoa životnog standarda u kasnijim godinama, ali i finansijsku zaštitu porodice kada je to najpotrebnije. Osiguranje života obezbeđuje zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu da nastanu kao posledica neizvesnih događaja.
 
GRAWE osiguranje daje mogućnost izbora pri zaključenju ugovora o osiguranju života i to uz pristup da mesečna izdvajanja za premiju osiguranja mogu da se uklope u kućni budžet. Prilagodljivost proizvoda otvara mogućnost svim zainteresovanim građanima da zaključe ugovor o osiguranju života uz izbor visine godišnje premije, kao i obima pokrića - u skladu sa sopstvenim potrebama, željama i mogućnostima. 
 
Osnovne prednosti osiguranja života i razlozi zbog kojih je mudro odlučiti se na ovakav vid osiguranja su zaštita od rizika i zagarantovana osigurana suma. Po isteku trajanja ugovora o osiguranju života, korisnik osiguranja pored osigurane sume zagarantovane ugovorom, ostvaruje pravo i na pripadajuću dobit. Osiguranje života je namenjeno građanima koji razmišljaju o svojoj budućnosti jer daje potpunu osiguravajuću zaštitu, omogućava sigurno i jednostavno ulaganje i garantuje isplatu ugovorene osigurane sume čija je visina unapred definisana ugovorom. 

 

 

 

GRAWE Horizont

Osiguranje života i mogućnost plaćanja pogrebnih troškova

GRAWE Horizont

GRAWE Smart

Novi proizvod osiguranja! I pametno - i sigurno.

GRAWE Smart

GRAWE Kids

Osiguranje za Vašu decu

GRAWE Kids

GRAWE Elite

Mešovito osiguranje života sa pokrićem za slučaj nastanka jedne od devet teških bolesti

GRAWE Elite

GRAWE Invest

Sigurno štedite! - Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije

GRAWE Invest

Tarifa G1

Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

Tarifa G1

Tarifa G3

Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

Tarifa G3

Tarifa G5

Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

Tarifa G5

Rizikoosiguranje

Osiguranje za slučaj smrti

Rizikoosiguranje

Rizikoosiguranje

Osiguranje za slučaj smrti sa jednokratnom uplatom premije

Rizikoosiguranje