Pravna poruka

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Sadržaj

Pravna poruka

 
 
Pravna poruka

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd garantuje da su sve informacije predstavljene na ovoj web stranici tačne i kompletne u vreme njihovog unošenja, a po svojoj prirodi su informativnog karaktera.
GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd ne preuzima odgovornosti za sadržaje na ovoj web stranici, uključujući linkove i druge informacije koje su direktno ili indirektno upotrebljene na ovoj web stranici. GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd zadržava pravo da menja i dopuni sadržaj ove web stranice bez prethodne najave.
Za odluke koju korisnik donosi na osnovu informacije koja je predstavljena na ovoj web stranici GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd ne preuzima odgovornost za materijalnu ili nematerijalnu štetu, kao posledicu korišćenja sadržaja ove web stranice.
Autorska prava na sva dokumenta upotrebljena na ovoj web stranici (uključujući slike, ilustracije, članke, animacije i ostalo) kao i za sve alate upotrebljene za njihovo kreiranje pripadaju GRAWE osiguranju a.d.o. Beograd. Prava koja proističu iz obligacionih odnosa, industrijske svojine, autorskih i drugih prava i licenci, nisu garantovana trećim stranama. Preuzimanje i upotreba materijala sa ove web stranice bez dozvole GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd nije dozvoljeno i može biti predmet sudskog spora. Ovo se odnosi na reprodukovanje, snimanje, čuvanje i procesuiranje materijala uz pomoć elektroskih sistema (Interneta, intraneta, CD-ROM-ova i ostalih nosača podataka). Reprodukcija znakova (kao što su registovane robne marke ili logotipi) je izričito zabranjena bilo da su označeni sa simbolima ® ili ™. Sve navedeno odnosi se i na Softver, kojem može da se pristupi ili koji može biti preuzet sa web stranice GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd. Ukoliko treća strana učini Softver dostupnim putem linkova, korisnik je dužan da se upozna sa uslovima korišćenja tog provajdera.
Korisnik koji objavi informaciju na web stranici GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd saglasan je da prenosi sva prava povezana sa tom informacijom u bilo kojoj formi na GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd. Informacija primljena od strane korisnika ne može se smatrati poverljivom.
Lične informacije o korisniku web stranice su zaštićene u GRAWE osiguranju a.d.o. Beograd i biće tretirani kao strogo poverljive.
Korisnik koji je registovani posetilac web stranice saglasan je da prima običnu ili elektronsku poštu sa informacijama od strane GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd i može u svakom momentu da povuče saglasnost i otkaže registraciju. Internet servis GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd opremljen je "firewall" sistemima i time su podaci korisnika zaštićeni od spoljnog pristupa.
Svi podaci koji se odnose na premije osiguranja sadrže obračunate poreze.
U slučaju eventualnog spora biće nadležan Privredni sud u Beogradu.

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115D
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 (11) 2092 600
Faks:     +381 (11) 2092 661
Pravna forma: Akcionarsko društvo za osiguranje
PIB: 100000161
Nadzorni organ: Narodna banka Srbije