Skoči do sadržaja
Komunikacija
Obaveštenje za klijente i zaposlene

Budući da je sigurnost i bezbednost naših klijenata i zaposlenih prioritet našeg osiguravajućeg društva, poslovne procese prilagodili smo nastaloj situaciji koja je posledica pojave virusa COVID 19.

Molimo naše klijente i zaposlene da uvažavaju preporuke nadležnih institucija i stručnjaka koje se odnose na preventivne mere u cilju sprečavanja širenja Corona virusa.

U skladu sa dobrim poslovnim običajima, GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd obezbedilo je da se svi zahtevi naših osiguranika i potencijalnih klijenata vrše elektronskim putem u cilju smanjenja fizičkog kontakta.

Sve neophodne informacije možete dobiti pozivanjem našeg Call centra na broj telefona 011 2092 600, 011 2092 692, 066 8607 500 (uz mogućnost korišćenja aplikacija Viber ili WhatsApp) ili putem elektronske pošte na adresu service@grawe.rs.

Instrukcije za prijavu štete iz ugovora o osiguranju možete da pronađete na stranicama našeg web sajta u sekciji “Servis”, zavisno od vrste ugovora o osiguranju.

Prijavu štete po polisama osiguranja života i osiguranja imovine neophodno je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:

• putem email-a stete@grawe.rs

• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Odeljenje za procenu i likvidaciju šteta

Obrazac i spisak dokumentacije za štete po polisama osiguranja života možete preuzeti na stranici https://www.grawe.rs/prijava-osiguranog-slucaja/.

 Obrazac za štete po polisama osiguranja imovine možete preuzeti na stranici https://www.grawe.rs/prijava-stete-osiguranje-imovine/.

Prijavu štete po polisama autoodgovornosti, kasko osiguranja i auto-nezgode moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:

• putem email-a stete.mv@grawe.rs (obrazac i spisak dokumentacije možete preuzeti na stranici https://www.grawe.rs/prijava-stete/)

• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Štete na motornim vozilima

Na raspolaganju smo da vam pružimo svu neophodnu podršku i svi dospeli zahtevi biće obrađeni u najkraćem mogućem roku.

tj. osiguranje vozila, konsultant