Skoči do sadržaja
Obaveštenje o povratu dela novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premije osiguranja od autoodgovornosti

Grawe osiguranje a.d.o. Beograd obaveštava svoje klijente koji su u periodu od 4.8. do 26.8.2022. godine zaključili polisu osiguranja od autoodgovornosti i uplatili premiju osiguranja, da mogu da podnesu Zahtev za povrat dela novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premije osiguranja od autoodgovornosti na jedan od sledećih načina:

  • poštom na adresu sedišta Društva, Bulevar Mihajla Pupina 115D, 11070 Novi Beograd,
  • na email adresu povrat.premije@grawe.rs,
  • lično u Odeljenju za pomoć klijentima ili u prodajnim kancelarijama Društva ili
  • Viber ili WhatsApp porukom na broj telefona 066 8607 500.

 

Zahtev za povrat dela novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premije osiguranja od autoodgovornosti može da se preuzme u prodajnim kancelarijama ili na linku .

Iznos povrata novčanih sredstava će biti obračunat u visini razlike između iznosa uplaćene premije osiguranja sa pripadajućim porezom i iznosa premije osiguranja sa pripadajućim porezom koja bi bila obračunata prema Tarifi koja je bila u primeni do 03.08.2022. godine.

Nakon uredno dostavljene dokumentacije, Grawe osiguranje a.d.o. će u najkraćem roku izvršiti povrat dela novčanih sredstava.

Ugovaračima osiguranja / osiguranicima će novčana sredstva biti vraćena uplatom na tekući račun dostavljen uz Zahtev. 

Za sva dodatna obaveštenja i uputstva na raspolaganju su prodajne kancelarije Grawe osiguranja a.d.o. kao i broj telefona call centra 011 2092 600.

tj. osiguranje vozila, konsultant