Skoči do sadržaja
dodatna
Neživotna osiguranja

Dodatna osiguranja uz osiguranje života

Neživotna osiguranja
Dodatna osiguranja uz osiguranje života

Dodatno osiguranje od nesrećnog slučaja koji ima za posledicu trajnu invalidnost – UI
Dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vreme trajanja radne nesposobnosti – AUZ 
su dodatna osiguranja koja možete da zaključite uz osiguranje života.

Visina premije za dodatno osiguranje od nesrećnog slučaja koji ima za posledicu trajnu invalidnost zavisi od Vašeg izbora:

 

 Naziv kombinacije

 Osigurana suma

 Bolnička dnevnica

 Godišnja premija

 UI1

 9.100

 6

 25

 UI2

 18.125

 12

 50

 UI3

 27.200

 18

 75

 UI4

 36.250

 24

 100

 UI5

 22.000

 15

 62

 UI6

 44.000

 30

 123

 

Sve vrednosti u tabeli su izražene u evrima.

Visina premije za dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vreme trajanja radne nesposobnosti - AUZ iznosi 5% od ukupne premije osiguranja.

tj. osiguranje vozila, konsultant