Skoči do sadržaja
Osiguranje života
SAFE LIFE

 

Mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

 

Tarifa osiguranja života SAFE LIFE obezbeđuje pokriće koje je u toku trajanja osiguranja uvek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.
  
U slučaju doživljenja osiguranja, korisnik osiguranja dobija celu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.
  
U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu celu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.
  
U slučaju smrti osiguranika usled nezgode, korisnici osiguranja dobijaju tri ugovorene osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka. Dobit se pripisuje na jednu osiguranu sumu.

tj. osiguranje vozila, konsultant