Skoči do sadržaja
prijava

Prijava štete

Prijava štete

GRAWE osiguranje a.d.o. omogućava klijentima brz i jednostavan način prijave štete.

Prijava štete - motorna vozila

Prijavu štete po polisama autoodgovornosti, kasko osiguranja i auto-nezgode moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:


 • putem e-maila: stete.mv@grawe.rs 
   (obrazac i spisak dokumentacije možete preuzeti dole)


• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Štete na motornim vozilima


• lično, dolaskom u poslovnice GRAWE osiguranja a.d.o. 

 

Više informacija u vezi sa prijavom štete možete dobiti pozivom GRAWE servisa za klijente na broj telefona: 011/2092-642, 011/2092-643 i 011/2092-644

 

Šta uraditi u slučaju nastanka saobraćajne nezgode?

U slučaju nastanka manje materijalne štete i kada postoji dogovor učesnika u vezi odgovornosti za nastanak  nezgode potrebno je:


• fotografisati vozila koja su učestvovala u nezgodi na licu mesta
• da svi učesnici popune i potpišu Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi sa što više podataka
• da sva vozila učesnika budu fotografisana u osiguravajućem društvu krivca za nastalu nezgodu, kako bi se prijavila šteta, uzele izjave od učesnika/svedoka i predala neophodna dokumentacija za naknadu štete 

 

U slučaju nastanka manje materijalne štete kada ne postoji dogovor u vezi odgovornosti za nastanak nezgode, kao i u slučaju veće materijalne štete ili štete sa povređenim licima neophodno je pozvati policiju i:

• obezbediti mesto postavljanjem sigurnosnog trougla na bezbednoj udaljenosti od mesta nezgode kao i uključivanjem svih pokazivača pravca na vozilima
• ukazati neophodnu prvu pomoć povređenim licima
• ostati na licu mesta do dolaska policije (pozvati broj 192) i hitne pomoći (pozvati broj 194) ukoliko ima povređenih lica
• prijaviti štetu osiguravajućem društvu krivca za nastalu nezgodu

Prijava štete - pomoć na putovanju

Ukoliko Vam je za vreme puta i boravka u inostranstvu potrebna pomoć u pogledu bilo kakve usluge po polisi osiguranja pomoći na putovanju, potrebno je pozvati korisnički centar koji je dostupan 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Brojevi telefona korisničkog centra su:

+381 11 222 55 22 

+381 11 655 65 25

Prilikom poziva upućenog Korisničkom centru, osiguranik je dužan da obezbedi sledeće:

- lične identifikacione podatke
- broj polise osiguranja
- kontakt telefon u inostranstvu
- kratak opis nastanka osiguranog slučaja

Osiguranik je u obavezi da preduzme sve kako bi se troškovi osiguravača sveli na razumnu meru.

Želimo Vam prijatan odmor!

 

 

tj. osiguranje vozila, konsultant