Skoči do sadržaja
Prijava štete - osiguranje imovine

Prijavu štete po polisama imovinskog osiguranja moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:


• putem e-maila: stete@grawe.rs (obrazac i spisak dokumentacije možete preuzeti dole)
• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Odeljenje za procenu i likvidaciju šteta
• lično, dolaskom u poslovnice GRAWE osiguranja a.d.o. 

Više informacija možete dobiti pozivom naše Službe za pomoć klijentima. +381112092692 +381668607500
Potrebna dokumentacija

U slučaju nastanka štete istu je neophodno prijaviti u što kraćem roku.  Nakon prijave predstavnici GRAWE osiguranja će u roku od 5 dana izaći na lice mesta i sačiniti zapisnik.

Neophodna dokumentacija za prijavu štete:

  1. Popunjena prijava štete na imovini;
  2. Policijski zapisnik- u slučaju provalne krađe i požara;
  3. Predračuni i računi sa specifikacijom saniranja štete;
  4. Ostala dokumentacija vezana za nastanak štete (dokaz o nastanjenosti objekta, dokaz o vlasništvu objekta);
  5. Druga dokumentacija po zahtevu GRAWE-a;
  6. Potvrda Republičkog hidrometeorološkog zavoda – u slučaju oluje ili grada.
  7. Dokaz o broju tekućeg dinarskog računa osiguranika ili vlasnika (ukoliko je osiguranik različito lice od vlasnika).
Obrasci za prijavu osiguranog slučaja
tj. osiguranje vozila, konsultant