Skoči do sadržaja
Štete - imovinska osiguranja
Prijava štete - osiguranje imovine

Prijavu štete po polisama imovinskog osiguranja moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:


• putem e-maila: stete@grawe.rs 
  (obrazac možete preuzeti dole)
• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Odeljenje za procenu i likvidaciju šteta
• lično, dolaskom u poslovnice GRAWE osiguranja a.d.o. 

Više informacija u vezi sa prijavom štete možete dobiti pozivom Servisa za klijente na broj telefona: 011/ 2092-692.

Obrasci za prijavu osiguranog slučaja
tj. osiguranje vozila, konsultant