Skoči do sadržaja
Pravna poruka

Uslovi korišćenja web stranice GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd

Uslovi korišćenja web stranice GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd (Uslovi korišćenja) uređuju uslove korišćenja web stranice www.grawe.rs kao i odnos između GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd i korisnika u pogledu korišćenja web stranice.

Pristupom web stranici ili korišćenjem bilo kog sadržaja web stranice korisnik potvrdjuje da je upoznat sa Uslovima korišćenja i da pristaje na njihovu primenu.

Pojmovi

Pojedini pojmovi u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeća značenja:

GRAWE ili Društvo označava GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Bulevar Mihajla Pupina 115D, 11000 Beograd, PIB: 100000161, MAT: 17157051, upisan u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre na osnovu rešenja broj BD 62464 od 6.7.2005. godine, Tel. +381 (0)11 2092 600; Faks +381 (0)11 2092 661;. Za nadzor nad poslovanjem Društva nadležna je Narodna banka Srbije.

Web stranica označava web stranicu www.grawe.rs.

Sadžaj web stranice označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, link ili drugi sadžaj koji je objavljen na web stranici ili je dostupan putem web stranice.

Korisnik ili Vi označava osobu koja pristupa web stranici i/ili koristi bilo koji sadržaj web stranice.

Sadržaj i korišćenje web stranice

Web stranica pruža informacije o GRAWE-u i njegovim proizvodima i uslugama kao i informacije o proizvodima i uslugama drugih društava GRAWE koncerna.

Podaci sadržani na web stranici ne smatraju se ponudom ili pozivom da se učini ponuda niti savetom ili preporukom GRAWE-a, osim ako je to posebno označeno. Osiguravačevi proizvodi i njihov obim pokrića su na web stranici prikazani u skraćenom, informativnom obliku te u slučaju zaključenja ugovora o osiguranju primenjuju se isključivo odredbe ugovora o osiguranju i ugovoreni uslovi osiguranja. Ako ste zainteresovani za zaključenje ugovora o osiguranju možete se obratiti prodajnom predstavniku GRAWE-a.

Pristup web stranici i korišćenje pojedinih sadržaja web stranice mogu biti uslovljeni upotrebom opreme za kompjutere ili mobilne telefone koji ispunjavaju posebne tehničke uslove koje određuje GRAWE. GRAWE ima pravo da u svakom trenutku promeni zahtevanu tehničku konfiguraciju opreme za kompjutere ili mobilne telefone koja je potrebna za pristup web stranici i/ili korišćenje pojedinih sadržaja web stranice.

GRAWE je ovlašćen da u svakom trenutku, po sopstvenoj proceni i bez prethodne najave ili obaveštenja, izmeni, dopuni ili privremeno ili trajno onemogući pristup bilo kom sadržaju web stranice, te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvog postupanja.

Isključenje odgovornosti

Podatke sadržane na web stranici GRAWE objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže razumne napore kako bi osigurao njihovu tačnost. Objavljeni podaci koji se odnose na GRAWE i proizvode i usluge koje pruža, smatraju se tačnim i potpunim isključivo u trenutku njihovog objavljivanja, bez garancije njihove tačnosti i potpunosti u trenutku korišćenja.

U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treća lica i njihove proizvode i usluge, GRAWE garantuje samo da su objavljeni podaci u skladu sa podacima koje je GRAWE-u za potrebe njihovog objavljivanja dostavilo lice na koje se podaci odnose i koji mu pripadaju, odnosno da su u skladu sa podacima koji su dostupni iz izvora dostupnih javnosti, ali ne i da su takvi podaci tačni i potpuni.

GRAWE ne garantuje da web stranica ili web stranice trećih lica koje su dostupne putem linkova sa web stranice, ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe te isključuje svoju odgovornost za bilo koje probleme koje ti programi mogu prouzrokovati prilikom korišćenja Vašeg uređaja (kompjuter, mobilni telefon, tablet i dr.) uključujući i oštećene i/ili uništenje podataka pohranjenih u Vašem uređaju, te Vas stoga upućuje na preduzimanje odgovarajućih mera zaštite kao npr. instalacija antivirusnih programa i njihovo redovno ažuriranje sa najnovijim nadogradnjama prema preporuci proizvođača.

Podatke sadržane na web stranici ne smete smatrati temeljem za donošenje važnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka te ste saglasni da GRAWE nije odgovoran ako Vaša očekivanja ne budu ostvarena.

GRAWE isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi Vama ili bilo kom trećem licu mogli proizaći iz korišćenja, nemogućnosti korišćenja ili zloupotrebe web stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na web stranici.

Link

Ova web stranica može sadržati hiperlinkove na web stranice kojima upravljaju treća lica (web stranice trećih lica) koje Vam omogućuju da napustite ovu web stranicu kako biste pristupili sadržajima web stranica trećih lica ili mogu omogućavati da se sadržaji web stranica trećih lica prikažu na ovoj web stranici. Kad god je to moguće takve linkove treba posebno označiti.

Budući da nema nadzor nad sadržajima objavljenim na web stranicama trećih lica, GRAWE ne preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost web stranica trećih lica i uslove njihovog korišćenja, za sadržaj koji je na njima objavljen i usluge koje je na njima moguće koristiti kao ni za prenos i sigurnost prenosa podataka koji se razmenjuju putem web stranica trećih lica kao ni za zaštitu i upotrebu ličnih podata koje je korisnik saopštio putem web stranica trećih luca.

Korišćenje web stranica trećih lica je na Vašu odgovornost te Vam ukazujemo da se pre početka korišćenja web stranica trećih lica upoznate sa njihovim uslovima korišćenja.

Intelektualna svojina

Ako nije drugačije navedeno, svi sadržaji web stranice (tekstovi, grafički elementi, ilustracije, fotografije, videomaterijali, animacije i dr.), dizajn i ostali elementi web stranice su vlasništvo GRAWE-a i zaštićeni su pravom intelektualne svojine.

Vi možete upotrebljavati sadržaj web stranice isključivo za lične nekomercijalne upotrebe, te ih u tu svrhu možete pohraniti isključivo na svoj uređaj (komjuter, mobilni telefon, tablet i dr.). Snimanje podataka, delimično ili u celosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podataka, njihovo reprodukovanje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu saglasnost GRAWE-a.

Zaštita ličnih podataka

Ako nam dostavljate lične podatke putem online-servisa dostupnih na web stranici, isti će biti upotrebljeni isključivo za naznačene, odnosno potrebne svrhe i neće se davati na korišćenje trećim licima.

Primer, ako putem web stranice zatražite da Vam pošaljemo obaveštenje o našim proizvodima ili da Vas kontaktira naš prodajni predstavnik ili da Vam pošaljem informativnu ponudu i sl. lične podatke koje nam dostavite (npr. ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte) upotrebićemo isključivo u svrhu postupanja po Vašem zahtevu.

GRAWE se obavezuje da će Vaše lične podatke obrađivati u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Korišćenje kolačića „cookies“

Kolačići (cookies) su kratke tekstualne datoteke koje se pohranjuju na uređaju (kompjuteru, mobilnom telefonu, tabletu i dr.) korisnika web stranice. Oni sadrže informacije o web stranicama koje je korisnik posetio, a pohranjuje ih web preglednik korisnika prilikom pregledavanja web sadržaja. Kolačići omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom njegovih ponovnih poseta web stranici odnosno podesni su za pohranjivanje i prosleđivanje informacija o korisnikovom ponašanju prilikom pretraživanja. Podaci pohranjeni u kolačiću su anonimni i ne sadrže lične podatke kao što su npr. lično ime ili adresa elektronske pošte. Prema tome, podatke iz kolačića nije moguće povezati sa određenom osobom. Kolačići se koriste za unapređenje kvaliteta usluge, za preporučivanje sadržaja ili rezultata pretraživanja kao i za praćenje preferencija korisnika. Na taj način moguće je sprovoditi analizu korišćenja digitalnih platformi i sticanja saznanja o potrebama korisnika, nakon čega se prikupljene informacije mogu upotrebiti za unapređenje kvaliteta digitalnih platformi.

Kolačići prve strane (First-Party Cookies) su postavljeni od strane web stranice koju pregledavate, a mogu biti trajni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web stranica pohranjuje podatke koji će Vam olakšati korišćenje prilikom svake sledeće posete web stranici.

Kolačići treće strane (Third-Party Cookies) su kolačići koji su na web stranici koju pregledavate postavljeni od strane drugih web stranica kao npr. Youtube. Mi nemamo pristup niti kontrolu nad kolačićima treće strane te Vas upućujemo da se upoznate sa odgovarajućim pravilima o kolačićima trećih strana.

Privremeni kolačići ili kolačići sesije (Session Cookies) se uklanjaju sa Vašeg uređaja odmah nakon zatvaranja web preglednika tj. ostaju pohranjeni sa Vašem uređaju samo privremeno.

Trajni ili pohranjeni kolačići (Persistent Cookies) ostaju pohranjeni na Vašem uređaju i nakon zatvaranja web preglednika. Uz pomoć ovih kolačića web stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo njihovo korišćenje. Na primer, web stranice koje zahtevaju unos korisničkog imena i lozinke zapamtiće Vaš unos tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posećivanja web stranice. Trajni kolačići ostaće na Vašem uređaju duže vreme; danima; mesecima, čak i godinama, u zavisnosti od izbora postavki na Vašem web pretraživaču.

Na ovoj web stranici koriste se sledeći kolačići:

Funkcionalni kolačići (Functionality Cookies)

Funkcionalni kolačići su neophodni za korišćenje naše web stranice odnosno njenih funkcionalnosti u punom obimu. Ovi kolačići su neophodni za kvalitetan i ispravan rad naše web stranice i korisniku omogućuju pristup svim našim uslugama.

Za ove kolačiće nije potrebna Vaša saglasnost te niste u mogućnosti odbiti njihovo korišćenje.

Kolačići za praćenje aktivnosti i marketing kolačići (Tracking and Marketing Cookies)

Kolačići za praćenje aktivnosti omogućavaju nam analiziranje ponašanja korisnika naše web stranice s ciljem obezbeđenja ugodnijeg pregledavanja sadržaja, a marketing kolačići nam omogućavaju prikazivanje oglasa relevantnih za Vas i prilagođenih Vašim interesima.

Naš baner za kolačiće Vam omogućava da u bilo kom trenutku aktivirate ili deaktivirate naše kolačiće za praćenje aktivnosti i marketing kolačiće.

Funkcionalni kolačići

Naziv kolačića

Opis

 

DefaultPersistance

Omogućuje osnovni rad na web stranici –balansiranje opterećenja servera

 

saglasnost

Pohranjuje korisnikovu saglasnost statusu kolačića

 

 

fe_typo_user

Obezbeđuje funkcionalnost web obrazaca

 

Kundenportal

Omogućava osnovni rad web stranice-balansiranje opterećenja servera

 

JSESSIONID

Omogućava funkcionalnost portala za korisnike

 

 

Kolačići za praćenje aktivnosti i marketing kolačići

Naziv kolačića

Opis

 

YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF

Omogućava prikupljanje podataka o korišćenju YouTube video sadržaja

 

IDE

Omogućava analizu efikasnosti reklamnih kampanja i personalizaciju korisničkog iskustva kroz servisiranje prilagođenih oglasa korisniku

 

fr

Omogućava optimalnu dostavu Facebook oglasa

 

_gat_UA-3628373-1

Anonimna analiza ponašanja korisnika u Google Analytics

 

_ga

Anonimna analiza ponašanja korisnika u Google Analytics

_gid

Anonimna analiza ponašanja korisnika u Google Analytics

 

 

 

Većina web pretraživača omogućava svojim korisnicima da sami određuju postavke korišćenja kolačića što uključuje i mogućnost njihovog brisanja. Više informacija o upravljanju kolačićima u pojedinim web pretraživačima možete pročitati na sledećim linkovima:

Ako ne dopustite korišćenje kolačića postoji mogućnost da zbog toga nećete moći da koristite funkcije naše web stranice u punom obimu.

Više informacija o kolačićima odnosno online-oglasima prilagođenim interesima korisnika pronaći ćete na sledećem linku http://www.youronlinechoices.com/

 

Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, analitički servis kompanije Google Inc. (Google). Google Analytics koristi kolačiće. Informacije prikupljene putem kolačića o korišćenju ove web stranice, uključujući Vašu IP-adresu, prenose se i pohranjuju na Google-ov server u SAD-u. Google će te informacije koristiti za analizu korišćenja web stranice, za izradu izveštaja o Vašim aktivnostima na web stranici za potrebe web operatera te za pružanje drugih usluga povezanih sa korišćenjem web stranice i interneta. Google može te informacije davati trećim licima ako je to u skladu sa propisima ili ako treća lica te podatke obrađuju po nalogu Google-a. Google neće ni u kom slučaju Vašu IP-adresu povezivati sa drugim podacima kojima Google raspolaže. Instalaciju kolačića možete sprečiti odgovarajućim podešavanjem postavki web pretraživača, ali upozoravamo da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom obimu. Korišćenjem ove web stranice izjavljujete da ste saglasni da se podaci koje je o Vama prikupio Google obrađuju na gore opisan način i u gore navedenu svrhu.

Ako želite da sprečite prosleđivanje informacija Google Analyticsu, to moćete učiniti instaliranjem Browser-Add-ons.

DoubleClick

Ova web stranica koristi kolačiće DoubleClicka radi merenja efikanosti naših marketinških kampanja, ograničavanje ponavljanja kojim Vam se prikazuju određeni oglasi i radi prikazivanja samo onih oglasa koji su za Vas značajni i zanimljivi. To posebno uključuje prikupljanje i pohranjivanje informacija o vremenu poseta, klikovima na oglas kao i Vašem prethodnom ponašanju prilikom pregledavanja nekih drugih web stranica. Te informacije se ne daju trećem licu, nego se koriste isključivo za upravljanje kampanjama i usmeravanjem kampanja. Više informacija pronaći ćete na https://www.google.com/policies/privacy/ads/  odnosno https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

 

 

Retargeting

Ova web stranica koristi online-oglašavanje tehnologiju retargeting koja omogućuje ciljano obraćanje korisnicima koji su već pokazali zanimanje za naše proizvode i usluge. Rezultati istraživanja su pokazali da su korisnicima zanimljiviji oglasi u kontekstu njihovih interesa nego oglasi bez takve povezanosti. Prikazivanje oglasa primenom retargetinga odvija se na temelju analize prethodnog ponašanja korisnika koja se bazira na informacijama prikupljenim putem kolačića. Ova web stranica koristi funkcije Google Analytics za marketinške alate kao što su popisi korisnika za remarketing za pretraživačku mrežu i remarketing za Googleovu pretraživačku mrežu. Lični podaci se, naravno, ni ovde ne pohranjuju. Ako ne želite da Vam Google prikazuje oglase povezane sa Vašim interesima, tu funkciju možete deaktivirati putem linka https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sr.

  

Facebook-Pixel

GRAWE koristi „Facebook-Pixel“ društvene mreže Facebook Inc (Facebook). Korišćenjem Facebook-Pixela moguće je pratiti ponašanje korisnika nakon što on klikne na neki oglas na web stranici Facebooka. Pomoću Facebook-Pixela možete pratiti prihvaćenost naših marketinških aktivnosti na Facebooku i poboljšati ih ako je potrebno.

Ako želite deaktivirati spremanje kolačića za Facebook, molimo da promenite postavke svog web preglednika. Više informacija o tome pronaći ćete u izboru web pretraživača u polju„Pomoć“.

Prikupljeni podaci su anonimni i ne omogućavaju identifikaciju korisnika. Facebook pohranjuje i obrađuje podatke za sopstvene marketinške svrhe prema pravilima Facebooka o korišćenju ličnih podataka: (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Rodno neutralni oblik oslovljavanja

Izrazi koji se koriste na web stranici, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Završne odredbe

GRAWE je ovlašćen da u svakom trenutku i bez prethodne najave izmeni ili dopuni Uslove korišćenja. Sve izmene i dopune Uslova korišćenja biće objavljene na web stranici te ih prihvatate samim pristupom web stranici ili korišćenjem sadržaja web stranice nakon objave izmena i dopuna.

Ništavost ili nepovredivost neke odredbe Uslova korišćenja ne utiču na valjanost i povredivost ostalih odredaba i Uslova korišćenja u celosti.

Za tumačenje, primenu i pravne posledice, isključenja i Uslova korišćenja merodavno je srpsko materijalno pravo.

Za sve zahteve i sporove u vezi sa primenom Uslova korišćenja odnosno korišćenjem ove web stranice isključivo su nadležni srpski sudovi uz primenu prava Republike Srbije.

 

Februar 2019. godine

 

tj. osiguranje vozila, konsultant