Skoči do sadržaja
Osiguranje života
Rizikoosiguranje

Osiguranje za slučaj smrti

Osigurana suma se isplaćuje u slučaju prirodne smrti osiguranika ili smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju.

Rizikoosiguranje - R1

Rizikoosiguranje - R1

Osiguranje za slučaj smrti
Rizikoosiguranje - R11K

Rizikoosiguranje - R11K

Osiguranje za slučaj smrti sa jednokratnom uplatom premije
tj. osiguranje vozila, konsultant