Skoči do sadržaja
Osiguranje imovine sa mogućnošću odabira pokrića prema Vašim potrebama
Neživotna osiguranja

Osiguranje stanova,
kuća i stvari u domaćinstvu

Neživotna osiguranja
GRAWE Dom Selekt

Osiguranje imovine sa mogućnošću odabira pokrića prema Vašim potrebama!

Predmet osiguranja imovine fizičkih lica:

        • Stambeni objekti (kuće i vikendice) površine do 350 m2
        • Etažno vlasništvo (stanovi) površine do 350 m2
        • Stvari u domaćinstvu

Osigurani rizici, zavisno od odabranog paketa:

  • požarni rizici (požar, direktan udar groma, eksplozija i pad letelice)
  • rizici elementarnih nepogoda (elementarne nepogode, oluja, grad, pritisak snežnih masa, odron/udar kamenja, klizanje tla, poplava, naplavina, lavina i padavine),
  • rizici izlivanja vode,
  • rizici loma stakla i
  • rizici krađe i vandalizma (provalna krađa, obična krađa, pljačka i vandalizam) uz osiguranje domaćinstva.

Kod osiguranja kuće/stana obavezno je ugovoriti pokriće za požarne rizike i rizike elementarnih nepogoda, a kod osiguranja domaćinstva pokriće za požarne rizike.

 

tj. osiguranje vozila, konsultant