Skoči do sadržaja
preduzetnik
Neživotna osiguranja

Osiguranje imovine GRAWE Preduzetnik

Neživotna osiguranja
GRAWE Preduzetnik

Osiguranje malih i srednjih preduzeća

 • Osiguranje imovine sa pokrićem na prvi rizik, bez procene veštaka!

 • Jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja.

  Osiguranje za 40 različitih vrsta preduzeća: apoteka, pekara, poslastičarnica, fitnes-centara, frizerskih radnji, gostionica, pansiona, optičarskih radnji, cvećara, prodavnica računarske opreme, prodavnica auto delova i dr. sa površinom do 250m² koja se koristi u preduzetničke svrhe, kao i za restorane, gostionice, pansione, fitnes-centre, škole, obdaništa, domove za stara lica i slično sa površinom do 500m² koja se koristi u preduzetničke svrhe. 
   

  Trajanje osiguranja
  Od 1 do 10 godina uz mogućnost produženja ugovora. 

  Predmet osiguranja
  - poslovni prostor u objektima i etažnom vlasništvu
  - oprema, mašine i nameštaj
  - roba, zalihe i komisiona roba

  Osigurani rizici
  - požar i elementarne nepogode
  - izlivanje vode
  - provalna krađa
  - lom stakla

  Visina sume osiguranja 
  10.000 - 75.000 € (jednaka suma osiguranja važi za sve osigurane rizike)

  Premija osiguranja 
  Mogućnost plaćanja premije u ratama, sa najnižom ratom za premiju osiguranja od 30 €

tj. osiguranje vozila, konsultant