Skoči do sadržaja
O NAMA
GRAWE Group

Tradicija koja traje više od 190 godina!

 

„Pouzdano osiguranje za sve“ je bio moto nadvojvode Johana po osnivanju Grazer Wechselseitige 1828. Iz prvobitnog osiguranja za rizik od požara razvio se svestrani međunarodni osiguravajući koncern. Osiguranja, finansijske usluge i nekretnine su polja stručnosti GRAWE grupe. 

Trinaest osiguravajućih društava centralne i jugoistočne Evrope su dokaz međunarodne orijentacije. Stabilnost i i visoko mesto na tržištu osiguranja su odraz uspešnog poslovanja koje traje više od 190 godina.

GRAWE grupa se svrstava među najveće austrijske osiguravajuće kompanije, sa godišnjem prilivom premija koji premašuje 850 miliona evra i brojem ugovora o osiguranju koji prelazi 4 miliona u celoj grupi. 

Finansijska stabilnost GRAWE koncerna se ogleda u sopstvenom kapitalu koji je daleko iznad tržišnog proseka, kao i konzervativnom pristupu politici ulaganja. Poverena sredstva klijenata se uglavnom ulažu u nekretnine, obveznice, hipoteke i tek mali deo u akcije. Na osnovu odnosa kapitala i obaveza GRAWE je jedno od najpostojanijih osiguravajućih društava. I pored toga što je dozvoljeno koristiti pojednostavljen način procene aktive Društva, GRAWE koncern i dalje dosledno svom konzervativnom pristupu procenjuje aktivu po strogom principu niže vrednosti.

GRAWE je realizovalo i nove projekte u oblasti nekretnina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Bugarskoj i Makedoniji, što u perspektivi otvara nove mogućnosti za poslovanje i dalje investiranje.

tj. osiguranje vozila, konsultant