Skoči do sadržaja

Pametno i sigurno ulaganje - štednja i zaštita

Kroz programe životnog osiguranja postupno stvarate kapital za važne prilike kao što su buduće školovanje dece, pokretanje sopstvenog biznisa, kupovina automobila ili nekretnina, stvaranje porodice ili u bilo koju svrhu koja zahteva veća finansijska ulaganja.
Pored toga, naši programi obezbeđuju zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu da nastanu kao posledica neizvesnih događaja.
Očekivani kapital iz ugovora o osiguranju života može da bude u funkciji dodatnog prihoda uz penziju stečenu radnim odnosom.

Zaštita od rizika i osigurana suma zagarantovana ugovorom

Osnovne prednosti osiguranja života i razlozi zbog kojih je mudro odlučiti se na ovakav vid osiguranja su zaštita od rizika i zagarantovana osigurana suma. Po isteku trajanja ugovora o osiguranju života, korisnik osiguranja pored osigurane sume zagarantovane ugovorom (ulaganje bez rizika), ostvaruje pravo i na pripadajuću dobit. 


Mogućnost izbora i "tailor-made" programi

Dajemo Vam mogućnost izbora pri zaključenju ugovora o osiguranju života i to uz pristup da se izdvajanja za premiju osiguranja uklope u kućni budžet.

Prilagodljivost proizvoda otvara mogućnost svim zainteresovanim građanima da zaključe ugovor o osiguranju života uz izbor visine godišnje premije i obima pokrića - u skladu sa sopstvenim potrebama, željama i mogućnostima


Obezbeđenje kredita

Polisa životnog osiguranja može da služi i kao sredstvo, odnosno instrument obezbeđenja kredita (vinkulacija u korist banke).


Isplata

Jedna od najvažnijih prednosti je mogućnost isplate akumuliranih sredstava odjednom ili u vidu mesečne rente (doživotne, na 5 ili 10 godina). 

 

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

GRAWE Premium

GRAWE Premium

Rentno osiguranje
GRAWE Elite 20 Plus

GRAWE Elite 20 Plus

Osiguranje života i zaštita u slučaju nastanka teških bolesti
GRAWE Total

GRAWE Fond Invest

Ulaganja u fondove
Riziko osiguranje

Riziko osiguranje

Osiguranje za slučaj smrti
GRAWE Smart

GRAWE Smart

I pametno - i sigurno.
Osiguranje za decu

GRAWE Kids

Polako, ali sigurno
GRAWE Horizont

GRAWE Horizont

Pokriće pogrebnih troškova
GRAWE Invest

GRAWE Invest

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!
Mešovito osiguranje života

Mešovito osiguranje života

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!
Safe Life

Safe Life

Mešovito osiguranje života
Family Partner

Family Partner

Mešovito osiguranje života
tj. osiguranje vozila, konsultant