Skoči do sadržaja
OSIGURANJE ŽIVOTA
GRAWE Premium

Rentno osiguranje

 

 

GRAWE Premium 4 Life
Doživotna renta sa povratom kapitala u slučaju smrti osiguranika

GRAWE Premium 4 Life Duo
Doživotna renta sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika

GRAWE Premium Garant
Privremena renta sa povratom kapitala u slučaju smrti osiguranika

GRAWE Premium Garant Duo
Privremena renta sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika

tj. osiguranje vozila, konsultant