Skoči do sadržaja
Osiguranje života
GRAWE Horizont

GRAWE Horizont je program osiguranja života, sa ograničenim trajanjem plaćanja premije osiguranja, koji nudi posebnu zaštitu i svojim osiguranicima pruža mogućnost pokrića pogrebnih troškova za slučaj smrti.

 

Troškovi pogrebnih usluga često su potcenjeni u odnosu na visinu stvarnih troškova. Čak i adaptacija postojećih grobnica često prelazi finansijske mogućnosti članova porodice. Dodatni troškovi (posluženje prisutnih na sahrani, novinski oglasi i cvetni aranžmani) takođe mogu značajno da uvećaju finansijsko opterećenje porodice. Kada dođe do iznenadne smrti člana porodice van prebivališta troškovi se značajno povećavaju jer podrazumevaju transport posmrtnih ostataka do mesta prebivališta ili drugog mesta gde sahrana treba da se obavi. Zakonsko pravo na refundaciju troškova sahrane u Republici Srbiji najčešće ne podrazumeva stvarne troškove pogrebnih usluga. Veći deo troškova pogreba najčešće preuzimaju članovi porodice.

• Mogu da se osiguraju: lica od 50 do 80 godina pristupne starosti
• Trajanje osiguranja: istek osiguranja sa navršenih 90 godina života osiguranika
  (isplata naknade iz osiguranja)
• Plaćanje premije: 10 godina (fiksno), u evrima ili u dinarima
• Raspon osigurane sume: od 1.000 do 7.000 EUR

GRAWE Horizont je program osiguranja života koji pruža mogućnost izbora jednog od četiri različita paketa: 

                - osnovni        
                - standardni   
                - specijalni     
                - luksuzni       


• Karenca (vreme čekanja): Za osiguranike preko 70 godina je obavezno najmanje 3 godine, a za mlađe od 70 godina zavisi od zdravstvenog stanja (ne postoji kod sasvim zdravih osiguranika ili traje 3 do 5 godina).
• Dobit: Potpisivanjem ugovora o osiguranju života ostvaruje se pravo na pripadajuću dobit. Dobit se isplaćuje u celokupnom iznosu po isteku trajanja osiguranja, a u slučaju smrti tokom trajanja osiguranja, isplaćuje se dobit koja je do tog trenutka ostvarena.

tj. osiguranje vozila, konsultant