Skoči do sadržaja
10 pa 10
Neživotna osiguranja

Osiguranje od požara

Neživotna osiguranja
Osiguranje od požarnih rizika

Osiguranje Vaše imovine na novonabavnu vrednost, sa visinom godišnje premije od 10 evra!

  • Visina premije prilagođena kućnom budžetu.

  • Osiguranje na novu vrednost!

  • Osiguranje imovine bez procene veštaka.

  • Jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja.

Predmet osiguranja
Stambeni objekti (stambene kuće i vikendice) i etažno vlasništvo (stanovi)
Osiguranje domaćinstva

Vrste pokrića i obim pokrića:
Premija 10 - 70 EUR
Suma osiguranja 10.000 - 100.000 EUR

Osigurani slučaj:
Požarni rizici (požar, udar groma, ostali požarni rizici, pad letelice) u toku trajanja osiguranja!

tj. osiguranje vozila, konsultant