Skoči do sadržaja

U svakom trenutku na raspolaganju Vam je naša korisnička podrška. Ukoliko Vam je potrebna podrška prilikom ugovaranja osiguranja ili imate potrebu da dobijete informacije u vezi sa zahtevima koje ste nam već uputili, molimo Vas da kontaktirate naše Odeljenje za pomoć klijentima putem email-a service@grawe.rs ili da pozovete korisnički servis na broj telefona 011 2092 600.

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd će u najkraćem roku rešiti Vaš zahtev ili odgovoriti na Vaše pitanje.

Ukoliko smatrate da je našom odlukom povređeno Vaše pravo ili ste nezadovoljni odlukom u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju, možete da izjavite prigovor, popunjavanjem forme za izjavljivanje prigovora koja se nalazi ispod.

Prigovor je formalni način izražavanja neslaganja ili nezadovoljstva sa određenom situacijom, odlukom ili postupkom i podnosi se našem osiguravajućem društvu u cilju izražavanja žalbe ili zahteva ispravke, promene u odlukama ili odgovarajućeg rešenja problema od većeg značaja.

Ukoliko odlučite da podnesete prigovor, bitno je da jasno navedete šta je razlog Vašeg nezadovoljstva. Poželjno je da uz prigovor dostavite i dokaze koji podržavaju Vaše tvrdnje.

Pošaljite prigovor

Pošaljite prigovor

tj. osiguranje vozila, konsultant