Skoči do sadržaja
kolektivno
Neživotna osiguranja

Kolektivno osiguranje od nezgode

Neživotna osiguranja
Kolektivno osiguranje od nezgode

Proširena ponuda paketa za Kolektivno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja!

 

GRAWE osiguranje Vam pruža različite mogućnosti osiguranja od nesrećnog slučaja (nezgode). 

Kolektivno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja:

  • zaposlenih/radnika od posledica nesrećnog slučaja
  • sportista amatera od posledica nesrećnog slučaja
  • dece u predškolskim ustanovama, učenika osnovnih i srednjih škola i studenata od posledica nesrećnog slučaja
  • dece kao članova amaterskih sportskih klubova i udruženja od posledica nesrećnog slučaja
  • članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarač osiguranja: pravna i fizička lica
Osigurana lica: zaposleni u preduzeću, članovi sportskih klubova i udruženja, deca u predškolskim ustanovama, učenici osnovnih i srednjih škola i studenti, članovi domaćinstva
Najniža godišnja premija (ili najniža rata): 70,- EUR po polisi (35,- EUR za osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja) 

 

 

 

Primer ugovora o kolektivnom osiguranju po tarifi I

Kolektivno osiguranje zaposlenih/radnika od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja redovnog zanimanja i van njega (0-24h)

Suma osiguranja po svakom zaposlenom :

1. za slučaj trajne invalidnosti zbog posledica nesrećnog slučaja (nezgode) 
2. za smrt zbog posledica nesrećnog slučaja (nezgode) 
3. za troškove lečenja zbog posledica nesrećnog slučaja 

         + naknada za bolničke dane

tj. osiguranje vozila, konsultant