Skoči do sadržaja
GRAWE Kids
Osiguranje života

GRAWE Kids

Osiguranje života
GRAWE Kids

Obezbedite sredstva za buduće školovanje, kupovinu automobila, dodatni prihod pri kupovini nekretnina, stvaranje porodice ili bilo koju svrhu koja zahteva veća finansijska ulaganja.

Osiguranje života za decu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dete sa najviše 14 godina starosti.

Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina (3 godine za jednokratnu uplatu premije), a najduže do 25. godine života.

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za decu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik - dete,
ako je punoletno u trenutku isplate naknade osiguranja.

Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.
Životno osiguranjeGRAWE Kids
tj. osiguranje vozila, konsultant