Skoči do sadržaja
Osiguranje za decu
Osiguranje života

GRAWE Kids

Osiguranje života
GRAWE Kids

Osiguranje života za decu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dete sa najviše 14 godina starosti.

Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina (3 godine za jednokratnu uplatu premije), a najduže do 25. godine života.

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za decu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik - dete,
ako je punoletno u trenutku isplate naknade osiguranja.

Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.

Životno osiguranjeGRAWE Kids
tj. osiguranje vozila, konsultant