Skoči do sadržaja
Putno osiguranje
Prijava štete - pomoć na putovanju

Ukoliko Vam je za vreme puta i boravka u inostranstvu potrebna pomoć u pogledu bilo kakve usluge po polisi osiguranja pomoći na putovanju, potrebno je pozvati korisnički centar koji je dostupan 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Brojevi telefona korisničkog centra su:

+381 11 222 55 22 
+381 11 655 65 25

Prilikom poziva upućenog Korisničkom centru, osiguranik je dužan da obezbedi sledeće:

  • lične identifikacione podatke
  • broj polise osiguranja
  • kontakt telefon u inostranstvu
  • kratak opis nastanka osiguranog slučaja

Osiguranik je u obavezi da preduzme sve kako bi se troškovi osiguravača sveli na razumnu meru.

 

 

 

tj. osiguranje vozila, konsultant