Skoči do sadržaja
Putno osiguranje
Naš korisnički centar je dostupan 24/7/365. +381112225522
Prijava štete - pomoć na putovanju

Ukoliko Vam je za vreme puta i boravka u inostranstvu potrebna pomoć u pogledu bilo kakve usluge po polisi osiguranja pomoći na putovanju, potrebno je pozvati korisnički centar koji je dostupan 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Prilikom poziva Korisničkog centra, molimo Vas da obezbedite sledeće:

  • lične identifikacione podatke
  • broj polise osiguranja
  • kontakt telefon u inostranstvu
  • kratak opis nastanka osiguranog slučaja

 

 

 

 

 

tj. osiguranje vozila, konsultant