Skoči do sadržaja
GRAWE Invest
Osiguranje života

GRAWE Invest

Osiguranje života
GRAWE Invest

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

Kod tarife osiguranja života GRAWE Invest, premija osiguranja se plaća jednokratno, a pokriće u toku trajanja osiguranja uvek je jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

Osigurana suma sa pripadajućom dobiti isplaćuje se po doživljenju, odnosno isteku ugovora o osiguranju, u slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja i u slučaju smrti osiguranika usled nezgode.

tj. osiguranje vozila, konsultant