Skoči do sadržaja
Osiguranje života
GRAWE Invest

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

Kod tarife osiguranja života GRAWE Invest, premija osiguranja se plaća jednokratno, a pokriće u toku trajanja osiguranja uvek je jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

Osigurana suma sa pripadajućom dobiti isplaćuje se po doživljenju, odnosno isteku ugovora o osiguranju, u slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja i u slučaju smrti osiguranika usled nezgode.

tj. osiguranje vozila, konsultant