Skoči do sadržaja
Email i SMS
Moja obaveštenja

Email i SMS

Moja obaveštenja
Email i SMS
Kontakt podaci

Kontakt podaci

Broj se nalazi na Vašoj polisi osiguranja.
Broj telefona se unosi ako želite da dobijate obaveštenja putem SMS-a.
E-mail adresa se unosi ako želite da dobijate obaveštenja putem e-pošte.
tj. osiguranje vozila, konsultant