Skoči do sadržaja
Osiguranje vozila
Potpuno kasko osiguranje

GRAWE Bonus Kasko
 

Kasko osiguranje pruža dodatnu sigurnost i najbolja je zaštita Vašeg vozila od nepredviđenih troškova, bilo da Vaše vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla.

Potpuno kasko osiguranje pokriva štete usled:

 • saobraćajne nezgode
 • krađe (vozila ili njegovih delova)
 • oluje, grada, poplave
 • požara, eksplozije, udara groma
 • pada ili udara nekog predmeta ili vazdušne letelice
 • naletanje životinja ili ugrizi životinja
 • snežne lavine, pada snega i leda na vozilo
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena
 • namerno prouzrokovane štete radi sprečavanja veće štete
 • manifestacija, demonstracija i zlonamernih postupaka trećih lica
 • utaje (ako je ugovoreno posebnom klauzulom)

 

GRAWE pogodnosti:   

 • Bonus/malus vezan je za vlasnika vozila i može se prenositi sa jednog vozila na drugo vozilo (istog vlasnika)
 • Popust po osnovu broja osiguranih vozila do 20%
 • Bez štete u prethodnim godinama - bonus do 30%
 • Popust po osnovu aktivnog ugovora o osiguranju života u GRAWE osiguranju 
 • Popust po osnovu posedovanja dodatnog zaštitnog uređaja protiv krađe 5%
 • Mogućnost izbora: osiguranje sa apsolutnim učešćem u šteti od 150 EUR do 1.000 EUR
 • Dinamika plaćanja premije: mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje
 • Po nastanku štete bonus se ne gubi u potpunosti (npr. stečeni bonus 30%, jedna šteta, sledeće godine bonus je 20%)

Premija se plaća u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja ugovora. Na premije osiguranja se dodaje i 5 % poreza u skladu sa Zakonom o porezu na premije neživotnih osiguranja.

tj. osiguranje vozila, konsultant