Skoči do sadržaja
Rizikoosiguranje
Rizikoosiguranje - R1

Osiguranje za slučaj smrti

Osigurana suma se isplaćuje korisniku/korisnicima osiguranja u slučaju prirodne smrti osiguranika ili smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju.

Pokriće je u toku trajanja osiguranja uvek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

U slučaju doživljenja osiguranja korisnik osiguranja ne dobija ugovorenu osiguranu sumu.

 

 

 

tj. osiguranje vozila, konsultant