Skoči do sadržaja
Mešovito osiguranje života
Tarifa G1

Budućnost ne možete predvideti ali je možete planirati!

Kod tarife osiguranja života G1 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

Po doživljenju, odnosno isteku ugovora o osiguranju, korisniku osiguranja se isplaćuje cela ugovorena osigurana suma sa pripadajućom dobiti.

U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisniku osiguranja se isplaćuje cela ugovorena osigurana suma sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

U slučaju smrti osiguranika usled nezgode, korisnici osiguranja dobijaju dvostruki iznos ugovorene osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka. Dobit se pripisuje na jednu osiguranu sumu.

tj. osiguranje vozila, konsultant