Skoči do sadržaja
g3
Mešovito osiguranje života

Tarifa G3

Mešovito osiguranje života
Tarifa G3

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

Tarifa osiguranja života G3 ne predviđa puno pokriće tokom celog trajanja osiguranja.

U slučaju doživljenja osiguranja, korisnik osiguranja dobija jednu celu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.

U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju deo osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

U slučaju smrti osiguranika usled nezgode, korisnici osiguranja dobijaju jednu celu ugovorenu osiguranu sumu, deo osigurane sume i pripadajuću dobit do tog trenutka.
 

tj. osiguranje vozila, konsultant