Skoči do sadržaja
Mešovito osiguranje života
Tarifa G5

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

Tarifom G5 smo omogućili da osiguranje života zaključe i lica koja nisu potpuno zdrava. Tokom trajanja osiguranja osigurana suma stepenasto raste.

Po doživljenju, odnosno isteku ugovora, korisniku osiguranja se isplaćuje celokupna osigurana suma i celokupna dobit.

U slučaju prirodne smrti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje deo osigurane sume i do tada ostvarena dobit.

U slučaju smrti osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja korisniku osiguranja se isplaćuje jedna osigurana suma za smrt zbog posledica nesrećnog slučaja, deo osigurane sume i do tada ostvarena dobit.

tj. osiguranje vozila, konsultant