Skoči do sadržaja
g5
Mešovito osiguranje života

Tarifa G5

Mešovito osiguranje života
Tarifa G5

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

Tarifom G5 GRAWE osiguranje je omogućilo da osiguranje života zaključe i lica koja nisu potpuno zdrava. Tokom trajanja osiguranja osigurana suma stepenasto raste.

U slučaju doživljenja korisniku osiguranja se isplaćuje celokupna osigurana suma i celokupna dobit.

U slučaju prirodne smrti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje deo osigurane sume i do tada ostvarena dobit.

U slučaju smrti osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja korisniku osiguranja se isplaćuje jedna osigurana suma za smrt zbog posledica nesrećnog slučaja, deo osigurane sume i do tada ostvarena dobit.

tj. osiguranje vozila, konsultant